ป้ายข้อมูลให้นักท่องเที่ยว

ปกติแล้วเวลาที่เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ นั้นทุกสถานที่ก็จะมีป้ายที่ให้ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว หรือป้าย History  หรือป้ายที่บอกถึงประวัติของแหล่งท่องเที่ยว หรือข้อมูลโบราณวัตถุ และข้อมูลโบราณสถานต่างๆ ซึ่งจะมีอยู่เกือบทุกๆที เช่นวัด หรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ป้ายที่ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทำมาจากวัสดุสแตนเลส เพื่อความทนทานและสวยงาม ทนแดด ทนฝนได้ และพิมพ์ตัวหนังสือข้อมูลโดยใช้วิธีกัดกรด เซาะร่อง และลงสี เพื่อให้อ่านง่ายๆ เป็นที่นิยมมากซึ่งทั่วๆเขาเรียกว่าป้ายกัดกรด หรือป้ายสแตนเลสกัดกรด บางที่ก็จะใชวัสดุทองเหลือง ซึ่งเรียกว่าป้ายกัดกรด ทองเหลืองเป็นต้นครับ

johnpond

July 12, 2015