แผ่นป้ายทองเหลืองกัดกรด

หากใครกำลังคิดจะทำป้ายกัดกรด ผมก็จะขอแนะนำวัสดุที่ไม่ใช่ตัวอื่นก็มีนะครับผม ไม่ได้มีเฉพาะป้ายกัดกรดสแตนเลส ซึ่งก็จะมีประเภทป้ายทองเหลืองครับผม ป้ายกัดกรดที่ใช้วัสดุทองเหลือง ซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงพอสมควร เพราะว่าวัสดุทองเหลืองก็มีราคา และปัจจุบันก็นิยมนำมาทำป้ายกัดกรดทองเหลืองครับผม โดยเฉพาะในวัด เป็นป้ายต่างๆ ซึ่งนำมากัดกรดทองเหลือง เซาะร่องแล้วลงสีต่างๆ ตัวอักษรคมชัดมากครับ แต่ที่นิยมเขาจะทำตัวใหญ่ๆ กัน และที่นิยมในวัดเพราะต้องทำป้ายสำหรับสวดมนต์ ขอพร เวลาเราไหว้พระ ที่นิยมทำป้ายทองเหลืองกัดกรดเพราะเวลาอ่านแล้วไม่ สะท้อน (Reflect) เวลาอ่านจะไม่แสบตาเหมือนป้ายสแตนเลสครับผม ป้ายกัดกรด

johnpond

May 5, 2015