ป้ายทางหนีไฟฉุกเฉิน

วันนี้ทางแอดมินจะมานำเสนอบทความเกี่ยวกับป้ายทางหนีไฟฉุกเฉินว่ามีไว้เพื่ออะไรแล้ววัสดุที่ใช้เป็นแบบไหน

ประเภทต่าง ๆ ของป้าย nameplate

ป้ายติดเครื่องจักร ป้ายติดเครื่องใช้ไฟฟ้า ป้ายชื่ออุปกรณ์ ป้ายคำเตือน ป้ายชื่อติดหน้าอกพร้อมโลโก้ ป้ายแม่เหล็กต่าง ๆ ป้ายติดแฟ้ม ป้ายติดของชำร่วย กรอบป้ายชื่อ ป้ายติดกระจก ฯลฯ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของประเภทต่าง ๆ ที่มีการนำป้าย nameplate มาใช้งานอย่างหลากหลาย เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจหากเราจะพบเห็นป้าย nameplate ที่มีความหลากหลายมากขึ้นกว่านี้…